Onderwijs

Havisten gebaat bij meer uitdaging op school

Wanneer je als leerling van het voorgezet onderwijs naar de havo gaat, wordt je voorbereid om een vervolgstudie te doen in het hoger onderwijs. Niet alleen qua intellect, maar ook qua competenties worden de leerlingen opgeleid om het hoger onderwijs goed te kunnen doorlopen en succesvol af te ronden.

Imagoprobleem

Echter heeft de havo al sinds het ontstaan ervan moeite en echte eigen identiteit en imago te ontwikkelen. Het is hoger dan mavo, maar ook weer een slap aftreksel van het vwo.

Eigen identiteit

In het rapport ‘Talentontwikkeling op de havo’ worden de uitkomsten gepubliceerd van een onderzoek wat de samenhang is van talentontwikkeling en hoe de havo een eigen identiteit kan ontwikkelen. Volgens de onderzoekers,  docenten, afdelingsleiders en schoolleiders, is dat een belangrijke voorwaarde om talenten bij leerlingen te ontwikkelen en te laten uitblinken. Volgens hen wordt daarmee een cultuur gecreëerd waarin je als leerling goed kan presteren en kan uitblinken. Wat weer bijdraagt aan een positief imago voor de havo. Aan het onderzoek werkten 8 scholen mee die al voorop lopen in talentontwikkeling en hun voorbeelden presenteren. Het doel van het rapport is andere scholen te informeren over de mogelijkheden, maar vooral ook om te inspireren.

School aan Zet

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft het rapport in ontvangst genomen en hij geeft aan dat het rapport inspirerend is voor scholen om mee aan de slag te gaan. Het ministerie steunt talentontwikkeling onder andere via School aan Zet. Dit is een onderwijsprogramma waar scholen terecht kunnen voor tips, adviezen en voorbeelden in hun ontwikkeling een echte lerende organisatie voor hun leerlingen te worden.

Tags: , ,