Nieuws / Speciaal onderwijs

Kritiek op kwaliteitseisen scholen

Er verschijnt de laatste tijd steeds meer negatief nieuws over de kwaliteitseisen die in Nederland aan scholen worden gesteld. Vooral het feit dat scholen jaren de tijd hebben om aan de kwaliteitseisen te voldoen zou een wankel punt zijn en dat moet volgens experts snel worden opgelost.

Een van de zaken die moet worden verbeterd is het speciaal onderwijs. Leerlingen op zogenaamde Mytylscholen hebben namelijk vaak na het verlaten van de school te weinig vaardigheden en zijn er veel leerlingen die de school zelfs zonder diploma verlaten. Het gevolg hiervan is dat de leerlingen moeite hebben om deel te nemen aan de maatschappij en zelf een baan te vinden.

De regering zou om deze leerlingen te helpen dus strengere eisen aan de kwaliteit van scholen moeten stellen, zodat iedereen na het verlaten van de school goed kan participeren in de maatschappij. Dit geeft niet alleen de leerlingen zelf een beter gevoel, maar het zal op lange termijn ook geld besparen doordat er minder uitkeringen zullen worden aangevraagd.

Tags: ,