Basisonderwijs / Nieuws

Nieuwe subsidieregeling muziekonderwijs op basisscholen

Muziek is een belangrijk onderdeel in het leven van kinderen. Naast het sociale aspect van muziek zoals samen muziek maken en luisteren, is ook wetenschappelijk aangetoond dat zingen, muziek maken en ernaar luisteren de schoolprestaties ten goede komt. Het leren bespelen van een instrument draagt onder andere bij aan de motorische ontwikkeling, vraagt doorzettingsvermogen en bevordert de discipline. Dit helpt allemaal bij de prestaties die kinderen op school moeten neerzetten. Bovendien kan muziek onderdeel uit maken van alle schoolvakken.

Handreiking Muziekonderwijs 2020

Al deze informatie komt uit de Handreiking Muziekonderwijs 2020 die gemaakt is in opdracht van de minister van Onderwijs Jet Bussemaker. De afgelopen jaren is al een opwaartse beweging te zien van de aandacht die muziek in het onderwijs krijgt. Maar de minister wilde in het kader van de aanloop naar de Cultuurnota 2017-2020 waarin zij het muziekonderwijs meer wil faciliteren en toetsen.

Deskundigheid leerkrachten

Een van de belangrijkste punten om scholen te stimuleren meer aandacht te besteden aan muziekonderwijs, is de deskundigheid van de leerkrachten. Leerkrachten staan over het algemeen totaal niet onwelwillende tegenover het geven van muziekles. Ze vinden zich vaak niet bekwaam genoeg, waardoor te niet genoeg zelfvertrouwen hebben.

Subsidie

Wanneer scholen extra geld krijgen, kunnen zij de leraren beter gaan trainen in het geven van muziekles. Vanaf het najaar kunnen scholen met de nieuwe subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs gaan aanvragen om de deskundigheid bij scholen te vergroten bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Tot 2020 stelt de minister 25 miljoen euro hiervoor beschikbaar.

Kinderen met beperkingen

Op iedere school zijn wel kinderen met beperkingen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere dyslexie of autisme. Vaak wordt op scholen gedacht dat dyslectische kinderen extra gebaat zijn bij trainingen die helpen bij het lezen en schrijven. Kinderen met dyslexie die bijvoorbeeld kunnen blindtypen, kunnen zich beter concentreren op de teksten. Ze hoeven zich dan niet te focussen op de bedieningen van het toetsenbord en raken ze niet in de war van de vele letters en tekens. Maar ook het kunnen bespelen van een instrument kan handig zijn voor kinderen met dyslexie of autisme. Want muzikale vaardigheden dragen bij aan het beter en sneller kunnen interpreteren. Muziek verbetert de gevoeligheid van de hersenen voor geluidenĀ  en helpt daarbij de ontwikkeling van de hersenen.

Tags: , ,