Passend onderwijs

Logo_PassendOnderwijsVolgens de Wet Passend Onderwijs zullen alle scholen vanaf augustus 2014 een passende werkplek moeten bieden aan kinderen die extra ondersteuning hebben. Dit kan op de school zelf of op een andere reguliere of speciale school in de regio.

Waarom passend onderwijs?
Het huidige systeem met leerling gebonden financiering zou er teveel bureaucratie zijn, het zou te gevoelig zijn voor fraude en de ondersteuning zou niet altijd even effectief zijn. Om daar verandering in te brengen zal het geld vanaf 2014 rechtstreeks naar samenwerkende scholen gaan en zullen kinderen meer ondersteuning binnen de klas ontvangen in plaats van daarbuiten.

Bezuinigingen
Naast de veranderingen zal er in de komende jaren waarschijnlijk ook flink worden bezuinigd op passend onderwijs. Dit komt vooral omdat steeds meer kinderen gebruik maken van passend onderwijs en de kosten de laatste jaren enorm zijn gestegen. Daarnaast zou door het afschaffen van het ‘rugzakje’ (leerling gebonden financiering) veel geld bespaard kunnen worden en zouden bezuinigingen volgens de regering niet direct de kwaliteit van het onderwijs raken.

Kritiek
Er is vanuit de pers en publieke opinie echter veel kritiek op de nieuwe plannen en de bezuinigingen die zijn aangekondigd voor passend onderwijs. Zo zouden scholen niet altijd de juiste expertise in huis hebben en zou het door de snelle invoering van passend onderwijs onmogelijk zijn om deze expertise op korte termijn in huis te halen. Daarnaast worden door de bezuinigingen mensen met veel expertise op straat gezet en worden klassen steeds groter door een gebrek aan financiering.