Regulier onderwijs

De meeste mensen in Nederland maken gebruik van het reguliere onderwijsstelsel, maar hoe ziet dat er ook alweer precies uit? Hieronder vind je een overzicht van het reguliere onderwijsstelsel.

Basisschool
De basisschool is het startpunt van het Nederlands onderwijsstelsel. We gaan normaal gesproken als we vier jaar oud zijn naar de basisschool en doorlopen daar groep 1 tot en met groep 8. In groep 8, het laatste jaar van de basisschool, wordt de Cito-toets afgenomen en aan de hand van het resultaat van deze toets, in combinatie met de prestaties van een kind, wordt een advies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs of de middelbare school is de tweede stap in het onderwijsstelsel. Het voortgezet onderwijs in Nederland kent op dit moment drie niveaus, namelijk VMBO, HAVO en VWO.

-          VMBO
De afkorting VMBO staat voor Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs en leerlingen die aan het VMBO studeren zullen hun studie bij goede resultaten na vier jaar afronden. Na het afronden van het VMBO kan een vervolg studie worden gevolgd aan een MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs).

-          HAVO

HAVO, of Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, is het middelste niveau van het Nederlands voortgezet onderwijs en een opleiding op HAVO-niveau duurt vijf jaar. Leerlingen die een HAVO-opleiding succesvol afronden kunnen na afronding hun studie vervolgen aan het HBO (Hoger Beroepsonderwijs).

-          VWO
Het voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs is het hoogste niveau voortgezet onderwijs in Nederland. Er zijn binnen het VWO twee verschillende stromingen, namelijk atheneum en gymnasium. De twee stromingen zijn in grote lijnen hetzelfde, maar op het gymnasium moeten leerlingen ook de talen Grieks en Latijn leren. Het VWO heeft een opleidingsduur van zes jaar. Leerlingen die het VWO hebben afgerond kunnen een opleiding aan een Nederlandse universiteit volgen.

Onderwijssysteem Nederland

Onderwijssysteem Nederland

Hoger Onderwijs
Het hoger onderwijs bestaat in Nederland uit het HBO en het Universitair onderwijs. Over het algemeen zullen leerlingen die het HAVO hebben afgerond hun opleiding vervolgen aan het HBO, terwijl VWO-leerlingen hun opleiding aan het Universitair onderwijs vervolgen.

Studenten die het HBO of de academische basisopleiding (meestal de eerste drie jaar) van hun universitaire opleiding afronden krijgen in Nederland de bachelor-titel. Studenten die hun universitaire afleiding afronden krijgen de master-titel.