Nieuws / Speciaal onderwijs

Speciale kinderen verdienen speciale aandacht

Kinderen met een handicap hebben speciale aandacht nodig. Niet alleen van hun ouders, maar ook op school. Daarom bestaat er voor kinderen met chronische handicaps de mogelijkheid om speciaal onderwijs te volgen. De soort aandacht die ze nodig hebben en de soort school waar ze naartoe kunnen, verschilt natuurlijk per handicap, en belangrijker, per kind. Naar aard van de afwijking ingedeeld zijn er vier types speciaal onderwijs. Clusters 1 en 2 houden zich respectievelijk bezig met kinderen die blind of slechtziend en doof of slechthorend zijn. Voor kinderen met lichamelijke of verstandelijke handicaps zijn scholen van cluster 3. Kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen kunnen terecht bij cluster 4 scholen.

specialekinderen-opvoeden-grootenklein

Het is bij kinderen met een handicap belangrijk om ze zo te benaderen dat ze zich niet minderwaardig voelen. Dat houdt in dat je ze als volwaardige mensen beschouwt en benadert, maar tegelijk ook rekening houdt met hun beperkingen en ervoor zorgt dat hun beperkingen geen belemmeringen worden. Het doel van speciaal onderwijs is het voorbereiden van de kinderen op de arbeidsmarkt of, indien dat niet mogelijk is, voor dagbesteding. Er moet dus per kind apart bekeken worden wat zijn of haar capaciteiten zijn en ze daarin zoveel mogelijk begeleiden en stimuleren. Door de komende bezuinigingen op speciaal onderwijs worden vooral kinderen met gedragsproblemen getroffen. Wel wordt er rekening gehouden met de ernst van de afwijking en wordt getracht om de kinderen die het minste speciale aandacht nodig hebben terug te laten stromen naar het reguliere onderwijs. Het blijft natuurlijk een risico, want door een verkeerde plaatsing komt niet alleen het kind zelf in de problemen, maar zijn er ook effecten op de rest van de klas.

Door deze maatregelen komt er nog meer druk en verantwoordelijkheid te liggen bij de ouders van desbetreffende kinderen. Zoals gezegd is het heel belangrijk dat deze kinderen op de juiste manier worden benaderd zodat er een maximaal rendement uit kan worden gehaald. Doordat het aanbod van deskundigheid vanuit scholen gaat afnemen, moeten ouders opzoek naar andere mogelijkheden. Een goede oplossing is het gebruik maken van externe specialistische instanties die kunnen helpen tijdens de opvoeding van deze kinderen. Deze specialisten kunnen de ouder helpen of begeleiden, waardoor deze speciale kinderen toch de speciale aandacht krijgen die ze verdienen.

Tags: , , ,