Onderwijs

Havisten gebaat bij meer uitdaging op school

Wanneer je als leerling van het voorgezet onderwijs naar de havo gaat, wordt je voorbereid om een vervolgstudie te doen in het hoger onderwijs. Niet alleen qua intellect, maar ook qua competenties worden de leerlingen opgeleid om het hoger onderwijs goed te kunnen doorlopen en succesvol af te ronden. Imagoprobleem […]