Basisonderwijs / Nieuws / Onderwijs / Passend onderwijs / Speciaal onderwijs

Wat is ouderbetrokkenheid nu eigenlijk?

ouders

Tegenwoordig is ‘ouderbetrokkenheid op school’ een steeds meer gebruikte uitdrukking als het gaat over het welzijn van een kind. Het is namelijk van groot belang voor goede schoolprestaties als voor het goed kunnen functioneren van de school. Het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen de meest actuele feiten en cijfers omtrent ouderbetrokkenheid weergegeven in een factsheet.

Betekenis ouderbetrokkenheid

De betekenis van ouderbetrokkenheid gaat veel verder dan alleen de relatie ouder-kind op school. Het gaat namelijk om alle vormen van belangstelling die je als ouders toont in het begeleiden van je kind, maar ook in de groep waar hij/zij in zit en bij de school als geheel. Het gaat dan ook om de betrokkenheid thuis, zoals bijvoorbeeld actief meehelpen bij het huiswerk, voorlezen, maar ook naar de 10 minuten gesprekken op school gaan. Als je een stapje verder gaat en als ouders ook actief deelneemt aan activiteiten op school, dan spreek je van educatief ouderschap. Het doel bij hoge ouderbetrokkenheid en educatief ouderschap is het realiseren van optimale schoolprestaties en welzijn van het kind. Hierbij moet je als school en ouders elkaar ondersteunen, zaken op elkaar afstemmen en dus openlijk met elkaar belangrijke dingen kunnen bespreken. Het gaat erom dat het kind voelt dat hij/zij gesteund wordt door beiden en dat leren, motiveren en ontwikkelen voorop staat.

School en ouders zijn partners

Als de scholen en ouders elkaar als partners zien, dan wordt het onderwijs en de opvoeding op elkaar afgestemd, houd men elkaar op de hoogte en is samenwerking een basisbegrip. Doordat er gelijkwaardig en respectvol met elkaar wordt omgegaan is er ook ruimte voor kritiek. Er is een optimale wisselwerking door de ouders enerzijds met meer een visie gebaseerd op affectiviteit, liefde en aspiraties en de leerkrachten anderzijds met een professionele onderwijzende rol.

Rol van de school

De rol van de school gaat verder dan alleen het informeren van de ouders en betrekken bij activiteiten. Het gaat vooral om persoonlijk contact, de dialoog aangaan met ouders. Dit kan door wat vaker een praatje te maken op het schoolplein, zo nu en dan een telefoontje en bij bijvoorbeeld (allochtone) achterstandsleerlingen huisbezoeken en adviezen aan ouders over samenspel, letter- en cijferspelletjes en zorgen dat kinderen ontbijten voor school. Door ouders te stimuleren, worden ook zij gemotiveerd en zullen zij hierdoor meer betrokken raken.

Als school is het belangrijk dat je:

  • Onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak ziet en deze visie ook op papier zet. Zo wordt het een concreet plan voor ouders en leerkrachten waarbij de verwachtingen van beiden ook vastgelegd wordt
  • Zorg dat je als school open, flexibel en positief bent. Ouders moeten zich serieus genomen voelen waarbij er ruimte is voor hun inbreng als het gaat om opvoeding en normen en waarden.
  • Als school moet je blijven herhalen dat je de inzet van de ouders waardeert. Niet alleen tijdens de rapportgesprekjes, maar ook in de nieuwsbrief, op de Facebook-pagina, op het schoolplein of in de nieuwsbrief
  • Organiseer interactieve bijeenkomsten voor ouders waar ook zij onderwerpen kunnen aandragen, maar vragen kunnen stellen, met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar ook ruimte is voor discussie

Voordelen voor de school en ouders

Scholen en ouders kunnen niet zonder elkaar als het gaat om het creëren van ideale omstandigheden voor het kind om zich te ontwikkelen. Ouders die de situatie op school goed kennen en op de hoogte zijn van de voortgang kunnen ook veel beter meepraten en hun mening inbrengen over zaken die spelen. Voor scholen is het daarom belangrijk te investeren in goede communicatie- en informatiestromen, met daarbij een persoonlijke touch. Hierdoor voelen de ouders zich nog meer verbonden. Problemen en vragen worden hierdoor sneller opgelost en beantwoord. Daarnaast is het fijn omdat je ouders sneller kan bewegen tot actieve participatie. Bijvoorbeeld als er een schoolreisje is en er hulp nodig is van ouders die dag. Als je iets organisatorisch maar ook onderwijsinhoudelijke zaken op een vernieuwende, heldere en gemakkelijke manier bij ouders wilt brengen, is de app Parro een uitkomst. Door de koppeling met ouderportaal ParnasSys kan een leerkracht heel makkelijk onderwijs gerelateerde berichten naar groepen ouders of afzonderlijk naar ouders sturen. Maar ook kan de hulp worden ingeroepen voor een activiteit. Ouders krijgen een pushmelding op hun mobiele device en kunnen de hulp voor een activiteit accepteren of afwijzen. Wanneer ze accepteren, wordt gelijk duidelijk wat er van ze verwacht wordt én wordt het gelijk in de agenda’s gezet.

Door dus de ouderbetrokkenheid op school te verhogen zorg je er samen als onderwijsinstelling en ouders voor dat de onderwijskansen van de kinderen worden verbeterd. Er kan snel worden ingegrepen wanneer er eventuele problemen worden gesignaleerd en kinderen worden van beide kanten op een positieve manier gestimuleerd in hun ontwikkeling. Door het partnerschap van de ouders en school worden de optimale constantigheden gecreëerd voor de ontwikkeling en welzijn van het kind.

 

Tags: , , , , , ,